Bibelsnakk: Om Jesus i evangeliene og i trosopplæringen (ca 30 min). 

I dette bibelwebinaret har vi fått med oss Hilde Brekke Møller fra MF som har forsket på den historiske Jesus. Sammen med bibelforsker på IKO Ingunn Aadland tar de en nærmere kikk på Jesus i evangeliene og i trosopplæringen.

Webinaret passer for alle som arbeider med trosopplæring overfor barn og unge i menighet eller organisasjon. Kateketer, diakoner, prester, menighetspedagoger, barne - og ungdomsarbeidere, og frivillige. Og for deg som bare ønsker et faglig dypdykk inn i Bibelen og Jesus.

 

IKO har fått støtte av KA til å legge dette webinaret ut tilgjengelig uten påmelding og deltakeravgift.

 


Har du innspill til andre tema IKO bør ta opp i neste bibel-webinar? Ta kontakt med oss på [email protected] så vil det bli vurdert til neste gang.

Andre spørsmål og innspill tar vi også gjerne imot!