1000-årsjubileet «kort forklart» for kirkelige ansatte og frivillige

Webinarserie: 1000-årsjubileet kort forklart for kirkelige ansatte og frivillige

Serien er i gang, men det er fortsatt mulig å bli med! Neste sending er 5. mars.

Vi nærmer oss et jubileum; i 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad, og med det markeres kristningen av Norge. Dette vil det være svært aktuelt på flere områder i årene som kommer, og noe som ansatte og frivillige bør kunne noe om. 

Her er det mange spennende knagger til formidling, til trosopplæringstiltak, i skole-kirkesamarbeid og på andre områder i arbeidet ditt. Men hvor begynner man?

IKO ønsker å gi dere inspirasjon og kunnskap, relevant for og tilpasset arbeidet i kirken,i form av en ny webinarserie.

Meld deg på og motta 30 minutter kunnskap og informasjon om ulike tema knyttet til jubileet hver måned! Del det gjerne i staben, og bruk det som et utgangspunkt for videre arbeid.


Vi starter med et introduksjonstilbud!

600,- for et abonnement, hvor du vil motta lenke til ett webinar med et nytt tema hver måned det kommende semesteret (februar-juni). Lenken kan du dele med flere i samme stab, enten dere ser det sammen eller på hver deres skjerm.

Webinaret vil være direkte og sendes første tirsdag i måneden. Første er 6. februar klokken 12-12.30. Opptak av webinaret vil i utgangspunktet ligge tilgjengelig for påmeldte deltakere i én uke. 

Går du glipp av et webinar, sender vi uansett et kort, skriftlig sammendrag til alle abonnenter slik at du får med deg alle temaene. 

Videre kommer webinarene på disse datoene: 5. mars, 2. april, 7. mai og 4. juni. De blir tilgjengelige for påmeldte deltakere i opptak én uke etter innspilling. 


Medvirkende: 

Cathinka Dahl Hambro er utdannet filolog og teolog og jobber som rådgiver på IKO. Hun har doktorgrad i middelalderstudier, og arbeider særlig med religiøs kultur og litteratur i senmiddelalderen. Hun er en erfaren forsker og formidler, med stor lidenskap for faget sitt. Hambro er opptatt av at tusenårsjubileet skal brukes til folkeopplysning, til å korrigere myter og stivnede forestillinger og til å vise historiens lange linjer og fortidens relevans for samtiden. Alt dette får du dersom du følger IKOs webinarserie om tusenårsjubileet våren 2024.

Har du noen spørsmål om webinarserien, ta kontakt med Cathinka Dahl Hambro

Gå tilbake til kursoversikt
  • Introduksjonstilbud: 600,-
  • Første webinar er 6. februar 2024
  • Live webinar en gang i måneden (første tirsdag i mnd)
  • Februar-juni