bibeldidaktisk-workshop

Workshop: Videreutvikle din bibelundervisning

Hvordan underviser vi for barn og unge om bibelfortellinger, og hvilke valg foretar vi når vi planlegger og gjennomfører bibelundervisning?

Ved hjelp av framlegg, respons og drøfting vil vi utvikle og utfordre oss i hvordan vi jobber med bibeldidaktikk. 

Hver deltaker får i oppgave å legge fram et undervisningsforløp som de har planlagt og/eller gjennomført for barn eller unge. Sammen øver vi på å analysere hvilke didaktiske valg hver av oss har tatt, og gi konstruktive tilbakemeldinger på hva som kunne vært tenkt eller gjort annerledes. Workshopen starter med at vi lærer om og drøfter noen bibeldidaktiske begreper som vi kan bruke som analyseredskaper i arbeidet. 

Deltakerne må være forberedt på å presentere et undervisningsforløp, få arbeidet sitt analysert og kritisert, og å delta i analyse og konstruktiv kritikk av andres arbeid. Vi legger vekt på at samtalen skal oppleves vennlig, trygg og positivt utviklende. 

Dette er en workshop over to dager som passer med opp til 9 deltakere. Den kan arrangeres på IKO med påmelding, eller som en fagdag i ditt prosti.