1bilde

Religiøsitet fra barndom til voksen

Seminar og boklansering med forfatter Erling Birkedal

Lunsjseminar og boklansering: Religiøsitet fra barndom til voksen

Her kan du se opptak fra lunsjseminaret med lansering av boken Religiøsitet fra barndom til voksen. Tretten livshistorier om tro og livstolking av Erling Birkedal. Responser ved Birgitte Lerheim og Lars J. Danbolt. 

Seminaret ble gjennomført med noe publikum og direkte strømmet torsdag 11. september 2020. Her kan du se opptaket. 

 

Hvordan kan vi forstå utvikling av religiøs tro fra barndom til voksen alder? Hva i individets livshistorie former denne utviklingen, og hvordan påvirker den kulturelle konteksten hvordan mennesker utvikler sin tro og livstolkning?

I dette seminaret vil Erling Birkedal presentere sin forskning på dette. Han har intervjuet tretten personer over en periode på over 20 år — fra tidlig i tenårene til midt i trettiårene. Personene har et stort spenn i livserfaringer og religiøse ståsteder. Forskningen gir både et tidsbilde over endring i religiøst mangfold og unge menneskers individuelle religiøsitet fra 1990-tallet og inn i vår tid.

Responser med religionspedagogisk og religionspsykologisk perspektiv fra:

  • Birgitte Lerheim - førsteamanuensis i religionspedagogikk ved TF/UiO.
  • Lars J. Danbolt - professor i praktisk teologi med religionspsykologi ved MF og Sykehuset Innlandet.
Tilbake til webinaroversikten