1asbjorn2_2022
Asbjørn G. Håkonseth, rådgiver med ansvar for IKOs barnehagenettverk

IKOs barnehagenettverk er det nye navnet på «kontoret»

IKO – Kirkelig pedagogisk senter er en pådriver for god religionspedagogikk på flere områder. En del av virksomheten er «IKOs barnehagekontor», som støtter kristne barnehager i å ivareta sine særpreg og verdier. Nå får barnehagekontoret nytt navn, og skal hete IKOs barnehagenettverk.

Barnehagenettverket bygger på lange tradisjoner på IKO. I 1981 ble Norsk kristelig barnehagekontor etablert i samarbeid med IKO, og i 1989 ble dette til IKOs barnehagekontor.

I løpet av årene har både barnehagereformen og en enorm kvalitetsutvikling og profesjonalisering satt sitt preg på barnehageverdenen. Arbeidsoppgavene til IKOs barnehagekontor har naturlig nok endret seg i takt med dette.

– IKO støtter de kristne barnehagene med fagsamlinger, nettverkssamlinger og religionspedagogisk materiell. Det er også en viktig oppgave å synliggjøre menighetsbarnehagene og andre kristne barnehager som en verdifull del av barnehagemangfoldet, både for politikere og for andre aktører på barnehagefeltet, sier Asbjørn G. Håkonseth. Han er rådgiver på IKO, med ansvar for barnehagenettverket.

Om lag halvparten av landets livssynsbarnehager er medlem i IKOs barnehagenettverk. – Vi ønsker gjerne å representere enda flere av dem, særlig nå som finansiering og organisering av private barnehager er en stor politisk sak, sier Håkonseth.

Særpreg og verdier

Det er et tillegg til formålsparagrafen i barnehageloven som gir private barnehager mulighet til å fastsette et særlig livssynsformål. Medlemmene i IKOs barnehagenettverk er slike «barnehager med særlig kristent formål». Begrepet tilsvarer det som tidligere ble kalt «utvidet kristen formålsparagraf».

 – Særpreget til barnehagene våre handler ofte om hvordan man markerer kristne høytider, at man bruker bibelfortellinger, samarbeider tett med menigheter, og er bevisst på de verdiene man står for, sier Håkonseth. «Verdier» var temaet på IKOs konferanse for styrere og ledere i kristne livssynsbarnehager tidligere i år, som samlet over 80 styrere.

 – Styrerkonferansen er det viktigste møtepunktet for styrerne, og er en uvurderlig mulighet til å bygge nettverk og bli inspirert til verdibevisst ledelse, sier Håkonseth.

Åpen barnehage

Nå forbereder han seg blant annet på fagdag for ansatte i åpne barnehager i Haugesund i juni. Åpne barnehager utgjør en femdel av medlemmene i barnehagenettverket.

 – Åpne barnehager er små, med få ansatte, og har stort utbytte av fagsamlingene våre. Åpen barnehage blir ofte oversett når departement og direktorat skal lage retningslinjer for barnehager. Derfor er det veldig viktig for IKO at de har en plass i nettverket vårt, forteller Håkonseth, som samarbeider tett med KFUK-KFUM om fagdagen.

Høytider

Det nærmer seg pinse, og IKO inviterer medlemsbarnehagene til webinar om å markere pinse i barnehagen. – Det er noen barnehager i nettverket som gleder seg veldig til å feire kirkens bursdag, smiler IKO-rådgiveren, og lover noen andre tips i tillegg.

IKO jobber også med et prosjekt for å gi ut pedagogisk materiell for markering av kristne høytider i barnehager med vanlig formål, i tråd med rammeplanen.

Blir satt pris på

Astrid Paulsen har vært styrer i Helgerud menighetsbarnehage i Bærum i flere tiår. Hun setter stor pris på det IKO gjør for barnehagene i nettverket.

– IKO har brydd seg om barnehagen vår. Barnebøkene vi får derfra blir brukt, og styrerkonferansen er et veldig viktig tilbud, sier Paulsen. Hun finner fram den forrige boka IKO ga ut om høytidsmarkering i barnehagen, i 2012, og forteller om hvordan de fikk bidra med tekst og bilder om et prosjekt om fastetiden. – Dette prosjektet gjennomfører vi fortsatt, hvert år, og har utvidet det til også å ha med pinse, sier hun.

Noen av de ansatte i hennes barnehage skal få med seg pinsewebinaret. – Det er flott at IKO vil bidra mer med webinarer og fortsette med andre typer fagressurser for barnehagene i nettverket, sier Paulsen.

Direktøren er fornøyd

Direktør for IKO – Kirkelig pedagogisk senter, Anne Birgitta Langmoen Kvelland, er glad for navneskiftet til det tidligere barnehagekontoret.

– IKOs barnehagenettverk er et langt mer presist navn på hva denne delen av IKOs virksomhet innebærer i dag, og vi er svært fornøyde med navneskiftet. Vi tror også at det nye navnet kan bidra til at enda flere får øynene opp for det viktige arbeidet vi driver gjennom barnehagenettverket, sier hun.