Intro til førskoleforeldre

Opplysningshefte for foreldre til 4- til 6-åringer

 
Bladet er rettet mot foreldre til 4-6-åringer. Barnehagen er en av temaene som belyses.
Hva kan hjemmet vente seg av kristen formidling i barnehagene?
Og er menighetsbarnehage et godt alternativ til andre barnehager?
Bladet belyser også hvilke bibelfortellinger man kan fortelle til barna, og hva som er god litteratur for barn.
 
1kirketrapp_logo  kr 20,- ved kjøp av ti eller flere.
 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Målform Bokmål/nynorsk
Antall sider 0
Utgivelsesår 2012