Intro til førskoleforeldre

Opplysningshefte for foreldre til 4- til 6-åringer

 
Bladet er rettet mot foreldre til 4-6-åringer. Barnehagen er en av temaene som belyses.
Hva kan hjemmet vente seg av kristen formidling i barnehagene?
Og er menighetsbarnehage et godt alternativ til andre barnehager?
Bladet belyser også hvilke bibelfortellinger man kan fortelle til barna, og hva som er god litteratur for barn.
 
Ved bestilling av InTro sammen med 4-årsbøker:
kr 12,- pr.stk.
 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Målform Bokmål/nynorsk
Antall sider 0
Utgivelsesår 2012