Intro Til dåpsforeldre

Opplysningshefte for dåpsforeldre

 

Bladet er rettet mot foreldre til barn og unge som døpes. Det egner seg til utdeling i dåpssamtale, til nybakte foreldre og til foreldre/foresatte av konfirmanter som ønsker å bli døpt.
Hva med å legge noen blader på din lokale helsestasjon?
Du kan blant annet lese om:

  • Dåpsforberedelser og tanker om dåpen
  • Wolfgang Plagges faddertanker
  • Konfirmanter som lar seg døpe
  • Hvorfor folk flest bærer barna til dåp
  • En populær dåpsklubb
  • Et barn som fikk nøddåp

 

Volumrabatt: 10 eks. kr 20,- pr stk.
20 eks. kr. 15,- pr. stk.

 

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Lena Skattum (red)
Målform Bokmål/nynorsk
Antall sider 0
Utgivelsesår 2020


Intro til førskoleforeldre

Opplysningshefte for foreldre til 4- til 6-åringer

30,-

Intro SKOLEKLAR

Opplysningshefte for foreldre til barn som begynner på skolen

30,-