Intro SKOLEKLAR

Opplysningshefte for foreldre til barn som begynner på skolen 2. utg.

Dette magasinet er et fint utdelingsprodukt rettet mot foreldre til skoleklare barn. I bladet ser vi nærmere på ulike perspektiver i livet for barn i tidlig skolealder. Vi har snakket med en familiepsykolog, en prest og barna i barnehagen. Hvilke forventninger er det til denne overgangen i livet? Vi har også sett nærmere på hvilke bøker denne aldersgruppen liker, hvordan første skoledag kan være, og vi har vært med på Førsteklasses gudstjenester. 

Bladet er et lettlest og allment opplysningshefte for foreldrene til barn som skal begynne eller nettopp har begynt, på skolen.

Flere enn 100
Forfatter: Annbjørg Dalland (red)
Målform: Bokmål/nynorsk
Antall sider: 20
Utgivelsesår: 2021
45,-

kirketrapp logo   kr 20,- ved kjøp av ti eller flere

KirkeTrapp
Intro DÅP
45,-
KirkeTrapp
Intro til førskoleforeldre
45,-


Tre i et tre (bm) 2. utg.
99,-
Tre i et tre Invitasjonskort
50,-
Ballonger - 6 år
3,75
Snakk sammen. 90 samtalekort
370,-