Bønn med alle sanser

Bønnestasjoner til bruk i trosopplæring, gudstjeneste og smågrupper

Bønnestasjoner til bruk i trosopplæring, gudstjeneste og smågrupper.

Bønn har en sentral plass i kristen tro og trospraksis.
Hvordan kan vi lære andre å be? Hvordan skal vi kunne snakke om bønn på en troverdig og inspirerende måte som ikke bare gir kunnskap om bønn, men som også inspirerer til bønn.
 
Gjennom arbeidet med bønnestasjoner utfordres vi til å la den menneskelige erfaring møte bønnen på nye måter. Vi undrer oss sammen med mennesker som er underveis. Lytter til og tar på alvor den lengsel eller mangel på lengsel som de vi er sammen med bærer på. Å gå inn i bønnen på en slik måte er utfordrende, men også svært givende for den som våger å være tilstede og dele sine erfaringer og lytte.
  
Bøken inneholder beskrivelse av 60 forskjellige bønnestasjoner. Noen kan brukes som faste installasjoner i kirkerommet. Andre kan benyttes ved enkelte samlinger som generasjonsgudstjenester, ungdomsgudstjenester, gruppesamlinger osv. Man kan enten velge å bruke én stasjon, eller sette sammen flere til en bønnevandring. Boken inneholder også to vandringer knyttet til påskebudskapet.
 
76
Forfatter: Rune Rasmussen
Målform: Bokmål
Antall sider: 136
Utgivelsesår: 2012
ISBN: 9788282490740
299,-
KirkeTrapp
Mini fargebok Kirken (bm)
29,-
KirkeTrapp
Mini fargebok Bibelfortellinger (bm)
29,-
Skatten i Liljedal (bm)
109,-
KirkeTrapp
Daniel i løvehulen og andre fortellinger
39,-