Fokus: Frivillighet

En hjelp til arbeid med frivillige i menigheter og organisasjoner

 

Boka inneholder inspirasjon til arbeidet med frivillighet i menigheter og kristne organisasjoner, både for dem som opplever at de i stor grad «får det til» og dem som opplever større utfordringer. Den gir ingen klar oppskrift på hva som bør gjøres og hvordan. Boka inneholder forskning, refleksjoner og erfaringer å lære av og bli inspirert av, og ressurser en kan bli informert om og ta i bruk. Målet med boka er å gi større forståelse, stimulere til refleksjon og bidra til de gode samtalene og de gode løsningene og arbeidsmåtene lokalt.

Boka er skrevet for er alle som har ansvar for å rekruttere, koordinere, motivere, legge til rette for og følge opp frivillige i kristne menigheter og organisasjoner. Den kan leses alene eller sammen med andre, for eksempel innen stab, menighetsråd, trosopplæringsutvalg, styrer eller arbeidsgrupper. Hvert kapittel består av noen siders introduksjon til et tema, og deretter spørsmål til refleksjon og samtale.

Boka er godkjent av K-Stud som studieplan.

 

Din pris
Veil.
 

100,-

169,-
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Eldbjørg L. Ekre, Kjetil Fretheim, Margit B. Stensnæs, Gunnfrid L. Øierud
Målform Bokmål/nynorsk
Antall sider 48
Utgivelsesår 2019
ISBN 9788282493550


Fokus: Dåp

Et samtalehefte om menighetens dåpsarbeid

50,-

98,00

Fokus: Barn, krenkelser, tro

Hvem er jeg i møte med barn?

98,-

Fokus: Tweens

Trosopplæring for 9-13-åringer

50,-

200,00