En god frivillighetskultur

Organisering, ledelse og utvikling av frivillighet i Den norske kirke

Boken er en fagfellevurdert vitenskapelig monografi og bygger på et forskningsprosjekt om kirkelig frivillighet. Leserne får ny innsikt i særtrekk ved frivillighetskulturen i menighetene. Forfatteren ut­forsker og gir innsikt i sammenhenger mellom frivillighetens praksis og teologi. Formålet er å bidra til en mer helhetlig forståelse av frivillig­hetens rolle i Den norske kirke. Boken er skrevet i lys av to faglige perspektiver: organisasjons- og ledelsesfag samt praktisk teologi. Boken er skrevet for forskere og praktikere; frivillige, ansatte og rådsmedlemmer i Den norske kirke samt studenter ved utdanninger som fører til kirkelig stilling. 

Flere enn 100
Forfatter: Stephen Sirris
Målform: Bokmål
Antall sider: 202
Utgivelsesår: 2023
ISBN: 9788282495202
399,-
Min kirkebok 4 (bm)
129,-
KirkeTrapp
Intro DÅP
49,-
KirkeTrapp
Hvem har skapt? (tøy)
199,-
KirkeTrapp
Lille Krølle (tøylam)
199,-