Forkynnelse for barn og voksne. Prismetbok

Forfatterne i Forkynnelse for barn og voksne utforsker hvordan forkynnelse som praksis skjer og erfares i gudstjenester der det inngår trosopplæringstiltak. Boken er basert på observasjoner av sju slike gudstjenester i Den norske kirke, samt intervjuer med både predikanter og gudstjenestedeltakere. I analysene benyttes det både teologiske, retoriske, homiletiske og sosio-kulturelle og teatervitenskapelige teorier.

Flere enn 100
Forfatter: Tone S. Kaufman m.fl.
Målform: Bokmål/nynorsk
Antall sider: 268
Utgivelsesår: 2021
ISBN: 9788282492829
399,-
Kirken i folket
350,-
Nyhet
Religiøsitet fra barndom til voksen
379,-
Sang for livet! Prismetbok
379,-