Forkynnelse for barn og voksne. Prismetbok

Forfatterne i Forkynnelse for barn og voksne utforsker hvordan forkynnelse som praksis skjer og erfares i gudstjenester der det inngår trosopplæringstiltak. Boken er basert på observasjoner av sju slike gudstjenester i Den norske kirke, samt intervjuer med både predikanter og gudstjenestedeltakere. I analysene benyttes det både teologiske, retoriske, homiletiske og sosio-kulturelle og teatervitenskapelige teorier.

Flere enn 100
Forfatter: Tone S. Kaufman m.fl.
Målform: Bokmål/nynorsk
Antall sider: 268
Utgivelsesår: 2021
ISBN: 9788282492829
399,-
Gudstjeneste for alle
399,-
Samarbeid mellom skole og kirke i et livssynsåpent samfunn
399,-
Nyhet
Religiøsitet fra barndom til voksen
399,-
Sang for livet! Prismetbok
399,-


Delta Lærerveiledning 2. utg. Digital utgave
299,-
Delta Gruppeleiar (nyn)
169,-
Nyhet
Gudstjenester med konfirmanter Prismetbok
399,-