Sang for livet! Prismetbok

Bruk av salmer og sanger i Den norske kirkes trosopplæring

I denne Prismetboken presenteres først og fremst forskningsprosjektet «Bruk av salmer og sanger i Den norske kirkes trosopplæring», som er støttet av Kirkerådet.
Denne undersøkelsen sier noe om hvilke salmer og sanger som velges til ulike trosopplæringstiltak, inkludert barne- og ungdomskor, og som går i dybden på hva man faktisk kan lære eller formidle ved å synge dem. 48 menigheter fra hele landet er representert i undersøkelsen, og 12 kantorer og kateketer har stilt opp for å la seg intervjue om temaet.
Undersøkelsen viser først og fremst at det synges mye, det synges mye velkjent stoff, og Norsk salmebok 2013 favner det meste av repertoaret som synges i gudstjenester, i konfirmanttida og i forbindelse med Lys våken og Tårnagenthelgen. Det som synges i barne- og ungdomskorene er langt mer variert, både med hensyn til sjanger og innhold.
 

Flere enn 100
Forfatter: Ragnhild Strauman og Bernd Krupka (red.)
Målform: Bokmål/nynorsk
Antall sider: 268
Utgivelsesår: 2020
ISBN: 9788282494199
399,-
Delta Konflogg (bm)
69,-
Skatten i Liljedal (bm)
119,-
Bønner ved konfirmantgudstjenesten (bm)
125,-