Fellesskap og organisering Prismetbok

De frivilliges rolle i trosopplæringen

Denne boka drøfter de frivilliges rolle i trosopplæringen ut fra tre ståsteder. Først stiller vi spørsmål om hvordan vi forstår begrepene frivillighet og fellesskap. Dernest undersøker vi hvilke virkemidler kirken tar i bruk for å styrke den ubetalte innsatsen i trosopplæringen, før vi til slutt drøfter hvordan menighetene selv håndterer «frivilligheten». Analysene tar for seg fire trosopplæringsaktiviteter – Lys Våken, søndagsskolen, ungdomsarbeidet og konfirmantleir – i seks forskjellige menigheter. 

Boka henvender seg til alle som er interessert i trosopplæringen i Den norske kirke generelt og frivillig innsats spesielt.

Flere enn 100
Forfatter: Kjetil Fretheim (red) ,Håkon Lorentzen ,Sverre Dag Mogstad
Målform: Bokmål
Antall sider: 156
Utgivelsesår: 2017
ISBN: 9788282492737
399,-
Delta Lærerveiledning 2. utg. Digital utgave
299,-
Delta Gruppeleiar (nyn)
169,-
Delta Presentasjon 3. utgave (bm)(nyn)
1 600,-
Prismet nr. 01/02-17
220,-