Gudstjenester med konfirmanter Prismetbok

En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde

Det er mye teologisk synsing men lite empirisk forskning på gudstjenester. Denne boken bidrar til å utfordre teologiske- og kirkelige tatt-for-gittheter ved å analysere hva som skjer i gudstjenester i dybden. Ved å gå i dybden viser boken at gudstjenester som vedtatte ordninger er vesentlig forskjellig fra hvordan de gjennomføres. Boken er forankret i flere utdannings- og forskningsmiljøer. Bokens forfattere holder et høyt akademisk nivå, og alle har eller er i ferd med å få doktorgradskompetanse. 

Boken henvender seg til religionsforskere, teologiske forskere og studenter innenfor religion og teologi. Den er spesielt interessant for forskere og studenter som er opptatt av levd religion, og hvordan religion gjøres i det største, men lite utforskede religionssamfunnet i Norge; Den norske kirke. Den er også interessant for forskere og studenter som gjør forskning på praksiser de selv tilhører, for eksempel teologer som studerer kirkelige praksiser. Boken viser hvordan praktisk-teologisk forskning kan gjøres innenfor en forskergruppe som bruker forskjellige teorier for å analysere et felles empirisk materiale. Den viser også perspektiver på gudstjenester som bidrar til å utvide kunnskapen om hva som skjer på helt vanlige gudstjenester i Den norske kirke.

Boken henvender seg også til personer som selv er involvert i å utforme og gjennomføre gudstjenester. Gudstjenestene vi analyserer reflekterer tiden etter at gudstjenestereformen i Den norske kirke ble innført (Gudstjeneste for Den norske kirke 2011). Lesere som er opptatt av hvordan de skal utforme og utvikle gudstjenester, kan bruke denne boken som diskusjonspartner. Boken er spesielt relevant for kirkelig ansatte og frivillige som opplever at gudstjenestene ikke kommuniserer med konfirmanter eller andre som sjelden er på gudstjeneste. Bidragene er også relevante for ansatte og frivillige som ønsker å sette ord på egne gudstjenesteopplevelser.

45
Forfatter: Elisabeth Tveito Johnsen (red.)
Målform: Bokmål
Antall sider: 244
Utgivelsesår: 2017
ISBN: 9788282493185
399,-
Nyhet
Fellesskap og organisering Prismetbok
399,-


Et ja / Eit ja
119,-
Delta Gruppeleiar (nyn)
169,-
Forkynnelse for barn og voksne. Prismetbok
399,-