Samarbeid mellom skole og kirke i et livssynsåpent samfunn

Kunnskap, støtte og inspirasjon til samarbeid

Denne boka gir kirkelige medarbeidere en innføring i det som er nødvendig å vite for å samarbeide med skolen i tråd med læreplanene fra 2020. Her finnes praksiseksempler, konkrete ideer og tips, refleksjoner over grunnlaget for samarbeid og presentasjon av rammene som gjelder.

Jeg skjuler ikke min begeistring for denne boka! Jeg opplever den som en svært god hjelp for alle oss som søker å få til et godt samarbeid mellom kirken og lokalsamfunn i et livssynsåpent samfunn.

Ingrid Mangrud Bore, prest.no

Jeg mener denne boka må finnes på alle kirkekontor, og leses av alle som er involvert i et skole-kirkesamarbeid. Her finner man oppmuntrende ord til oppstart, stødig gjennomgang av en planprosess og masse praktiske tips å benytte seg av. Denne boka var etterlengtet, og er et svært viktig bidrag til et oppdatert og viktig samarbeid i en livsynsåpen tid.

Eileen Beate Ulseth, Tidsskriftet Prismet nr 3, 2022

Flere enn 100
Forfatter: Marianne Gullhaugen ,Gunnfrid Ljones
Målform: Bokmål
Antall sider: 192
Utgivelsesår: 2021
ISBN: 9788282494779
399,-
Prismet nr. 04-22
240,-
Gudstjeneste for alle
399,-
Forkynnelse for barn og voksne. Prismetbok
399,-


Min kirkebok 4 (bm)
129,-
KirkeTrapp
Krølle på tur
149,-
KirkeTrapp
Jul Mini Bibel Klistremerker
39,-
KirkeTrapp
Refleksengel
29,-