Beskytt øyeblikket mitt Prismetbok

Om hvordan kirke og foreldre kan bidra til å ivareta de minste barnas behov for omsorg.

Boka består av seks fagfellevurderte kapitler samt innledning og avslutning. Det fokuseres på de minste barna med utgangspunkt i den nye dåpsliturgiens vektlegging på de voksnes ansvar for omsorg for barnet. Kapitlene omhandler hvordan kirken, foreldre og andre voksne i posisjon, kan bidra til å ivareta de minste barnas behov for omsorg. Det er faglige fokus på dåpen som arena for fokus på omsorg, forholdet mellom makt og omsorg, hvilken betydning foreldrenes egen oppvekst har for omsorgskompetansen, betydning av tilknytning og trøst, frivillige og ansatte i trosopplæringen sitt møte med barn som har vonde oppvekstvilkår samt oppmerksom lytting til barn i et hverdagsritual med bønn.

Flere enn 100
Forfatter: Tormod Kleven (red.)
Målform: Bokmål
Antall sider: 112
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 9788282492260
399,-
Fokus: Barn, krenkelser, tro
200,-