Prismet nr. 03-16

22. juli, verdier og spenninger

Artikler i dette heftet:

 • 22. juli, verdier og spenninger [leder]
 • Verdier i formålsparagraf og minnematerialet etter 22. juli 2011 av Sidsel Lied og Ingebjørg Stubø [Forskning] Figurer i farger her.
 • Arbeid med verdier i skolen. På jakt etter verdier i minnematerialet etter 22. juli 2011 av Sidsel Lied og Torleif Kveset [Praksis] Figurer i farger her
 • Dialoger om verdier i grunnskolens formålsparagraf – med minnematerialet fra 22. juli som læremiddel av Ingebjørg Stubø og Synnøve Markeng [Forskning] Figurer i farger her
 • Grunnleggende ferdigheter i KRLE-læreverk av Hans Hodne [Forskning]
 • Mellan verklighet och vision – en diskursanalys av Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete av Caroline Gustavsson [Forskning]
 • Ei solid skattkiste eller skjøre leirkrukker? Om trosopplæring og religiøs identitet i en flerkulturell og flerreligiøs sammenheng av Carsten Schuerhoff [Refleksjon]
 • Dialog og omvendt klasseromsundervisning av Andrew Thomas [Praksis]
 • Et vanskelig samarbeid av Geir Winje [Debatt]
 • Et mulig og nyttig samarbeid av Reidun Rindal Opsal [Debatt]
 • Ekskursjoner som metode i religions- og  livssynsundervisning av Tove Nicolaisen [Debatt]
 • Bokanmeldelse: Engedal, Fagermoen og Sandsmark (red). 2015. Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. Oslo: IKO-Forlaget. Av Inger Marie Lid.
25
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 00328847
140,-