Prismet nr. 04-16

Reformasjonsjubileum

Artikler i dette heftet:

  • Reformasjonsjubileum, læreplan og Trump av Gunnfrid Ljones Øierud [Leder]
  • Sentrum og snikksnakk. Luther i bruk – i samfunn og skole av Per Anders Aas [Forskning]
  • Tid for terror. Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning av Trine Anker og Marie von der Lippe [Forskning]
  • Barns rett til religionsfrihet av Rune Øystese [Forskning]
  • Luthers pedagogiske bidrag av Sverre Dag Mogstad [Refleksjon]
  • Summen av det kristne liv. Noen betraktninger over Martin Luthers traktat «Om den kristne frihet» av Sigurd Hjelde [Refleksjon]
  • Luther Øre – trosopplæring med Luther som inspirator av Inger Bore og Tore Dvergastein [Praksis]
  • Re:formation – teser, tro og tvivl – et dansk undervisningsprosjekt om reformationen i børnehøjde av Helle Krogh Madsen,og Sidsel Svensson [Praksis]
  • Debatt-replikk: av Geir Winje
  • Bokmelding av Kari Flornes
7
Antall sider: 80
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 00328847
140,-