Kirkeårshjulet (bm)/(nyn)

Med de nye endringene i kirkeåret

Kirkeårshjulet framstiller kirkeåret i den tradisjonelle sirkelformen. Laget med utgangspunkt i Kirkemøtets vedtak om ny tekstbok og nye liturgier for Den norske kirke.
Plakaten viser tidene i kirkeåret, de enkelte søndagene/høytidsdagene og de liturgiske fargene.
Tosidig trykk med tekst på bokmål og nynorsk.
Flere enn 100
Målform: Bokmål/nynorsk
Utgivelsesår: 2012
100,-
Til fadrane (nyn)
15,-
Til fadderne (bm)
15,-
Fadderbrev  (bm)
19,-
Konvolutter (til dåpsbrosjyrer)
8,-