Kirkeårshjulet (bm)/(nyn)

Med de nye endringene i kirkeåret

 
Kirkeårshjulet framstiller kirkeåret i den tradisjonelle sirkelformen. Laget med utgangspunkt i Kirkemøtets vedtak om ny tekstbok og nye liturgier for Den norske kirke.
Plakaten viser tidene i kirkeåret, de enkelte søndagene/høytidsdagene og de liturgiske fargene.
Tosidig trykk med tekst på bokmål og nynorsk.
 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Målform Bokmål/nynorsk
Antall sider 0
Utgivelsesår 2012