Prismet nr. 01-14

Mangfold i skole og barnehage

Innhold:

  • Redaktørskifte [Leder]
  • Hvordan læres gudstjeneste? Gudstjenestelæring i konfirmanttida. Pedagogiske  forutsetninger og tilnærminger. Av Karlo Meyer [Forskning]
  • Rom og reiser i RLE. Innspill til pluralistisk og gjestfri RLE-didaktikk. Av Tove Nicolaisen  [Forskning]
  • Barndommens egenverdi på spill? Av Marte Eriksen [refleksjon]
  • Når «din neste» er et barn – kjærlighet som grunnlag i barnehagepedagogisk praksis. Av Teresa Aslanian [refleksjon]
  • Barns tro og lek i sanden – dialog i og rundt sandkassen. Av Steinar Ims [refleksjon]
  • Rom for ulike religioner og livssyn i barnehagen. Av Laila Fellah [praksis]
13
Målform: Bokmål
Antall sider: 60
Utgivelsesår: 2014
ISBN: 00328847
140,-