Prismet nr. 01-16

Bibel, skole og trosopplæring

Artikler i dette heftet:

  • Ikke-religion, Bibel, skole og trosopplæring [leder]
  • RLE-lærere som bibellesere av Ole Kolbjørn Kjørven [Forskning]
  • Trosopplæring for Guds små prinsesser? Teologi, kjønn og læring i bibelbøker for barn av Birgitte Lerheim [Forskning]
  • Trosopplæring og skole/kirke-samarbeid. Styrket sammenheng mellom ulike læringsfellesskap – til barn og unges beste av Tormod van der Hagen [Refleksjon]
  • Det forutsigbare uforutsette – erfaringer fra trosopplæringens breddetiltak av Kari Jenseg [Praksis]
  • Religion og norskopplæring. Underkommunisering av religionen i norskopplæringa av voksne flerspråklige? av Hans-Jacob Engen [Refleksjon]
  • Bokmeldinger
     
25
Antall sider: 72
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 00328847
140,-