Prismet nr. 02-11

Familie

Innhold:

  • Gratulerer! [leder]
  • Familieforskningens doxa Av Gjertrud Sæter [Forskning]
  • Foreldreskapets normative og faktiske grunnlag – En filosofisk drøfting med referanse til Locke, Kant og Hegel Av Jon Vegar Hugaas [Forskning] 
  • Maria og den gode mor Av Kristin Hatlebrekke [Forskning]
  • Til rette ektefolk; Danningsperspektiver; Å lære tolleranse; Teologi og pedagogikk som handling og refleksjon [Bokrevy] 
  • Tidsbroen [Praksis]
Fikk ikke tak i pris fra forretningsløsning. Produktet er ikke tilgjengelig