Prismet nr 03-09

Ungdomsteologi

Innhold

  • Ung kyrkjepraksis av Birgitte Lerheim [LEDER]
  • ”To fit their culture“ – nytt ungdomsarbeid for nye ungdommer av Ulrich Schwab [FORSKNING]
  • Tre messer for Millenniumsgenerasjonen Utvikling av gudstenestelivet med sikte på aldersgruppa 18-30 år i norsk kontekst av Bård Hallesby Norheim [FORSKNING]
  • Avgrenset og kontinuerlig ungdomsarbeid som trosopplæring? – En drøfting av begrepene praksis og fellesskap som utfordring for kristent ungdomsarbeid av Øivind Holtedahl [FORSKNING]
  • Ungdomsteologi på norsk? ”Teologi for kristent ungdomsarbeid” av Jan Ove Ulstein [REFLEKSJON]
  • ”… Det er som en vandring gennem en ørken med en masse fatamorganaer, der bare falder til jorden …” Nogle få perspektiver på drenge, piger og kirkelig undervisning av Søren Østergaard [REFLEKSJON]
  • Facebook som verktøy for en studentprest av Anne Løyning [PRAKSIS]
  • Tilstedeværelsens tjeneste av Jan Christian Nielsen [PRAKSIS]
Ikke på lager
Målform: Bokmål
Antall sider: 80
Utgivelsesår: 2009