Prismet nr. 03-14

RLE-fag, etikk og lærerutdanning

Innhold:

  • Religionsundervisning framfor viktigere ting [leder]
  • Hva er religionspedagogikk? Internasjonale perspek-tiver på den norske konteksten. Av Oddrun M. H. Bråten [forskning]
  • Det fleikulturelle perspektivet i grunnskolelærar-utdanningane. Av Knut Duesund og Åsmund Aamaas [forskning]
  • Løgstrup, värdegrundspedagogerna och det etiska kravet: en kritisk ansats. Av Olof Franck [forskning]
  • Teologiens rolle i vår tids religionspedagogikk. Retrospektive refleksjoner – og et utblikk. Av Sturla Sagberg [refleksjon]
  • Religion, etikk og filosofi i barnehagen. Av Olav Hovdelien [Bokmelding]
  • “Back to basics”?. Av Geir Skeie [Bokmelding]
13
Målform: Bokmål
Antall sider: 68
Utgivelsesår: 2014
ISBN: 00328847 ISSN
140,-