Prismet nr. 03-17

Trosopplæring og utvikling

Artikler i dette heftet:

 • Trosopplæring og utvikling av  Gunnfrid Ljones Øierud [Leder]
 • Trusopplæringa sitt potensial i utvikling av menigheten av Hans Austnaberg og Erling Birkedal [Forskning]
 • Planarbeid i trosopplæring som ressurs for menigheten? av Erling Birkedal  og Hans Austnaberg [Forskning] 
 • «Alle støttar trusopplæring».Tverrfagleg samarbeid mellom prestar og undervisningstilsette i utvikling av trusopplæringa av Hans Austnaberg [Forskning]
 • Frivillighet i trosopplæringen av Erling Birkedal  [Refleksjon]
 • Trosopplæring og gudstjenester. Menighetsutvikling i dybde og bredde av Heid Leganger-Krogstad [Refleksjon]
 • Kirkelig undervisning – hva nå? Utfordringer med religionsmangfold og lav deltakelse av Erling Birkedal, Hans Austnaberg og Heid Leganger-Krogstad [Refleksjon]
 • Det gode samarbeidet mellom kirken og skolen. Hvordan få det til? av Svanhild Moen Refvik [Praksis]
 • Bokmeldinger: 
  Fretheim mfl.: Fellesskap og organisering. Frivillig innsats i kirkens trosopplæring
  Anders Sjöborg & Hans-Georg Ziebertz (red.): Religion, Education and Human Rights. Theoretical and Empirical Perspectives. 

Heftet er lagt ut på www.journals.uio.no

25
Målform: Bokmål
Antall sider: 120
Utgivelsesår: 2017
ISBN: 00328847
140,-