Prismet nr 04-08

Trosopplæringsreformen - hva nå?

Dette heftet inneholder følgende artikler:

  • Eigil Morvik: Trosopplæringsreformen - hva nå? 
  • Geir Afdal: Menigheten som lærende felleskap
  • Elisabeth Tveito Johnsen: Barn og unges deltagelse i gudstjenesten som ekklesiologisk utfordring
  • Sverre Dag Mogstad: Trosopplæringsreformen etter forsøksfasen
  • Kim Larsen: Erfaring før forklaring. Om kirkefader Kyrill av Jerusalems forståelse av dåpen 

Refleksjoner over forsøksperioden i trosopplæringsreformen
Av prosjektledere i Frosta/Åsen, Skøyen og Indre Finnmark prosti [Praksis]
 

Ikke på lager
Målform: Bokmål
Antall sider: 64
Utgivelsesår: 2008