Mu Biibbalgirji (nordsamisk)

16 bibelfortellinger for førskolebarn på nordsamisk

Dán girjjis leat 16 oahpes biibbalmuitalusa sivdnádusa rájes gitta ođđa almmi ja ođđa eatnama muitalusa rádjái.
Juohke muitalussii lea tevdnejuvvon govva, lávlla ja oanehis rohkos. 
 

Boka inneholder 16 korte bibelfortellinger med en illustrasjon, en sang og en bønn til hver. Bakerst i boka finner vi Fadervår, et bordvers og en aftenbønn.

Flere enn 100
Forfatter: Tor Ivar Torgauten
Illustratør: Annlaug Auestad
Oversetter: Rávdná Turi Henriksen
Målform: Nordsamisk
Antall sider: 72
Utgivelsesår: 2010
ISBN: 9788282490269
98,-

kirketrapp logo   kr 85,- ved kjøp av ti eller flere

Jesus ja Bartimeus (nord)
99,-
Jesus galleha vihtta duhát olbmo (nord)
99,-
Jesus siggu biekka (nord)
99,-
Jesus ja mánát (nord)
99,-


Til fadderne (bm)
16,-
Ballonger - 4 år
6,-
Ballonger - 6 år
6,-
Kirkerottene Rottebæsj
16,-