Prismet nr. 04-17

Plan og praksis - barnehage og skole

Artikler i dette heftet:

Plan og praksis – barnehage og skole. Av Gunnfrid Øierud [Leder]
Religionsforståelsen i ny rammeplan for barnehagen. Av Olav Hovdelien [Forskning]
Barnesentert pedagogikk i barnehagen. Av Liv Ingrid Håberg [Forskning] 
Hvordan møte barns religiøse undring og spørsmål i barnehagen? Av Silje Aaliya Nielsen [Refleksjon]
Ny overordnet del av læreplan for skolen [Aktuelt]
Ny rammeplan for barnehagen [Aktuelt]
Om Sidsel Lieds betydning for norsk religionspedagogikk. Av Geir Skeie [Aktuelt]
Bokmeldinger
    Ingeborg Tveter Thoresen (2015) Barnehagelæreren. Profesjon, politikk og forskning
    Frédérique Brossard Børhaug & Ingrid Helleve (Red.) 2016. Interkulturell pedagogikk som motkraft – i en monokulturell praksis. 
    Løvlie Schibbye, Anne-Lise og Løvlie, Elisabeth (2017) Du og barnet. Om å skape gode relasjoner med barn.

Heftet er lagt ut på www.journals.uio.no

25
Målform: Bokmål
Antall sider: 76
Utgivelsesår: 2017
ISBN: 00328847
140,-