nattkirke-lysglobe.

Send inn ditt forslag nå!

Nå skal juryen snart samles for å avgjøre hvilket arbeid som fortjener Trosopplæringsprisen 2022.

Har du tenkt på et arbeid i en kirke eller organisasjon som har imponert deg? Eller et nytenkende arbeid som du er skikkelig stolt av å være med på? Dette kan være gode kandidater til årets Trosopplæringspris, og juryen vil gjerne høre om de fra deg!

IKO deler årlig ut en pris til et arbeid som stimulerer til utvikling og nytenkning innen trosopplæring og kirkelig undervisning. Nå er det opp til deg å sende inn forslag til kandidater for årets pris!

Det legges særlig vekt på:

  • at arbeidet kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner
  • at barn og unge får bedre kjennskap til den kristne tro
  • at barn og unge ivaretas som hele mennesker
  • at barn og unges tro og refleksjoner tas på alvor
  • at arbeidet preges av fornyelse og kreativitet
  • at arbeidet er godt forankret i organisasjonen/menighetens planer
  • at arbeidet er i samspill med andre aktører, som hjem, menigheter, organisasjoner, frivillighet og lokalsamfunn for øvrig

I 2021 var det KAOS-kirke i Randaberg menighet som mottok prisen

Trosopplæringsprisen deles ut blant IKOs medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Ikke alle kriterier må være oppfylt for å komme i betraktning. Prisen tildeles etter en helhetlig vurdering. Den tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Prisen deles ikke ut til enkeltpersoner.

Les mer og send inn ditt forslag her

Tilbake til bloggen