1vendepunkt-banner

Lederressurs til opplegg rundt boka Vendepunkt

Trosopplæring for voksne i folkekirka. Sjekk ut nytt opplegg for seks samlinger med innledende filmsnutter.

IKO – Kirkelig pedagogisk senter har utarbeidet et nytt opplegg for trosopplæring for voksne i folkekirka. Her finner du innledninger for seks samlinger, og forslag til samtale og aktiviteter til hver samling. Det er rikelig med forslag så opplegget skal kunne passe for en bredde av voksne folkekirkemedlemmer. Det er laget korte filmer (3-5 minutter) som hver av samlingene kan innledes med. Opplegget er fritt tilgjengelig.

Last ned Lederressursen her

Opplegget er inspirert av og delvis bygd på boka «Vendepunkt. Gammel grunn – ny tro» av Trond S. Dokka (IKO-Forlaget 2018). Fokuset er kristne kjernepraksiser og tekster; stoff som i utallige generasjoner har vært grunnstammen i norsk kristendomsopplæring. Innhold som de fleste kirkesamfunn  kan enes om, og som samlet er den viktigste kilden til det som mange ennå kaller «barnetroen».

Det er et mål for opplegget å gi større fortrolighet med kjernetekstene og -praksisene, ny kunnskap og rom for refleksjon. Opplegget har en lav terskel for deltakelse og er et godt tilbud for bredden av folkekirkens medlemmer. Samtidig byr det på nye tanker for de mer kirkevante. Opplegget tar på alvor akademiske og erfaringsbaserte innvendinger mot noen av bibelens tekster og presenterer det på en aktuell måte.

Vi håper dette kan bidra til en fornyelse av tilbudet i trosopplæring også for voksne, for eksempel  inn mot konfirmantforeldre – se tips i lederressursens innledning.

Til ressursen er det som sagt laget seks korte filmsnutter som tar opp tema til de ulike samlingene. Disse filmene er intervju med ulike mennesker med spørsmål omkring de ulike temaene.

Filmene finner du her

Ønsker du å kjøpe boka Vendepunkt Gammel grunn - ny tro, finner du den i nettbutikken her