Utdeling av fireårsbok til menighetens fireåringer har mange steder utviklet seg som en sterk folkelig tradisjon. Enkelte steder har denne tradisjonen blitt en så stor begivenhet både i hjem og lokalmiljø, at den omtales som en folkelig livsrite.

Min Kirkebok 4 er en variert og mangfoldig kirkebok. Den tar utgangspunkt i fireåringens hverdag og opplevelser. Fra det kjente og nære kan barnet bli med inn i bibelfortellinger, varierte kunstbilder, sanger, salmer og enkle liturgieske ord og uttrykk. Både voksne og barn kan like denne boken.

Videreutvikling
Når et tiltak er vellykket og fungerer godt, er det strategisk klokt å videreutvikle dette. IKO anbefaler derfor å utvide tilbudet med å for eksempel invitere til samling i kirken i forkant eller i etterkant av selve utdelingen. Det kan også arrangeres fireårsklubb eller noe helt nytt - som fireårsfestival!

Her er et eksempel på en samling med fireåringer fra Elverum kirke.
Last ned eksempel på praksisplan.