babysang5_2018 (1935x1449)

Kjøreplan til babysang

Babysang er noe IKO jobber mye med, både med materiell og kurs. Her kan du laste ned et forslag til en kjøreplan for en babysang-samling.

Last ned ressurser

Fellesskap

I babysangen møtes foreldre i en samværsform som legger til rette for involvering. I denne formen dekkes også noe av både barnas og foreldrenes behov for fellesskap.

I dette felllesskapet får foreldre og barn mulighet til å praktisere tro gjennom å synge kristne sanger og delta i bønner og andre trospraksiser, og i tillegg læres det sanger og regler knyttet til den allmenne tradisjonen.

Opplæringen skjer i et felleskap hvor foreldrene er i samme livssituasjon. Kirken kan her bli et sosialt samlingspunkt i lokalmiljøet, og gi et utgangspunkt for nettverk som kan få betydning for barnea i oppveksten. 

Når foreldre over en lengre periode synger kristne sanger og bønner i kirken, er det grunn til å tro å at slike "hellige vaner" kan bli etablert også hjemme. Babysangen handler om å gi foreldre rom til å stoppe opp og ta seg tid til å være sammen med barnet, og å lytte, se og være tilstede. Det er menighetens særlige bidrag i trosopplæringen for de aller minste å peke på viktigheten å gjøre dette. 

Les mer om Babysang som trosopplæring her

Forslag til musikk

CDen Gynge litte grann har 39 sanger tilpasset Babysangopplegg. Den fungerer også godt som lytte-CD i hjemmet.

Oppfølgeren Gynge mer, kom i 2016, med mange nyskrevne sanger til bruk i dette arbeidet. Nå er det også utgitt et hefte med samtlige sanger.

Mánázii er en CD med 25 barnesanger på nordsamisk som også er tilpasset Babysang. Begge disse CDene kan kjøpes i IKOs nettbutikk.