1skjermbilde-2022-02-16-200851

Forkynnelse for barn og voksne

Forskerne har sett nærmere på prekenen i gudstjenester med innslag fra trosopplæringstiltak. Hør noen av refleksjonene her!

Tone S. Kaufman med flere har utforsket hvordan forkynnelse som praksis skjer og erfares i gudstjenester der trosopplæringstiltak inngår. Forskningsprosjektet har blitt til prismetboka "Forkynnelse for barn og voksne" (IKO-Forlaget, 2022). 

I boka ser de nærmere på syv ulike gudstjenester hvor det er innslag fra trosopplæringstiltak, som for eksempel Lys våken. I dette webinaret får du høre fra noen av bidragsyterne og om deres funn og refleksjoner, samt noen tips til dere som jobber i kirken i dag. På slutten av webinaret svarer deltakerne på spørsmål fra salen. 

Tilbake til webinaroversikten

Se webinaret her:

skjermbilde-2022-02-16-200851

Bidragsytere:

Tone S. Kaufman (red.). Professor i praktisk teologi og underviser på profesjonsstudiet i teologi. 

Linn Sæbø Rystad. Førsteamanuensis og programleder for bachelorstudiet Ungdom, kultur og trosopplæring ved MF Vitenskapelig høyskole.

Hallvard Olavson Mosdøl. Førstelektor i praktisk teologi og sokneprest i Lillestrøm menighet. 

(opptaket er fra februar 2022). 

Du finner også boken i nettbutikken vår her

Forskningsprosjektet "Forkynnelse for små og store" er støttet av Kirkerådet. 

Tilbake til webinaroversikten