Prismet nr. 03-22

Trusopplæringsreforma. Kva no?

Dette heftet inneholder disse artiklene:

  • Trusopplæringsreforma. Kva no? Av Ingunn Aadland [Leder]
  • Helhet, integrering og sammenheng i Den norske kirkes pedagogiske virksomhet – Et bidrag til teologisk og pedagogisk grunnlagstenkning. Av Gunhild Tomter Alstad og Harald Hegstad [Forskning]
  • Å tørre å være mer forkynnende i forkynnelsen – Prekenhendelser og undervisning i Den norske kirkes trosopplæring. Av Linn Sæbø Rystad [Forskning]
  • Religionsundervisning i skole og kirke – Udvikling af religionsdidaktik gennem aktionsforskning. Af Kirsten Margrethe Andersen & Lakshmi Sigurdsson [Forskning]
  • Barneteologi, trosopplæring og religionspedagogikk. Av Elisabeth Tveito Johnsen [Refleksjon]
  • Bokmelding Marianne Gullhaugen og Gunnfrid Ljones Øierud (Red.) Samarbeid mellom skole og kirke i et livssynsåpent samfunn. (2021). Anmeldt av Eileen Beate Ulseth

    Heftet er lagt ut på www.journals.uio.no
36
Målform: Bokmål/nynorsk
Antall sider: 88
240,-
KirkeTrapp
Noahs ark og andre fortellinger
39,-
KirkeTrapp
Påske Mini Bibel Klistremerker
39,-
KirkeTrapp
Jul Mini Bibel Klistremerker
39,-
KirkeTrapp
Refleksengel
29,-