Prismet bok er en bokserie utgitt i tilknytning til Prismet tidsskrift.

En Prismet-bok kan være monografi eller artikkelsamling, og manus blir normalt fagfellevurdert. I artikkelsamlinger kan det finnes bidrag som ikke fagfellevurderes –  i så fall markeres bidragenes ulike status.

Her er en oversikt over alle utgivelser i serien Prismet bok.

Forfatterveiledning

Har du en idé eller et manus du ønsker at skal vurderes?
Manus til Prismet bok leveres forlaget ved forlagssjef Heidi J. Andersen.
Spørsmål kan rettes til Prismets redaktør eller forlagssjefen.