898787e4-8fc6-4ce7-a7a4-663aa6dea19f

Prismet bok

Prismet bok er en bokserie med aktuell forskning på kirkelig praksis og religionspedagogikk. Her finner du blant annet bøker om konfirmasjonstid og gudstjenester med konfirmanter, frivillighet, trosopplæring, omsorg og sårbarhet, leir, barnelitteratur og menighetsutvikling. Serien utgis i tilknytning til Prismet tidsskrift og er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

En Prismet-bok kan være monografi eller artikkelsamling, og manus blir fagfellevurdert. I artikkelsamlinger kan det finnes bidrag som ikke fagfellevurderes –  i så fall markeres bidragenes ulike status.

Har du en idé eller et manus du ønsker at skal vurderes?
Manus til Prismet bok leveres forlaget ved forlagssjef, Elin Krogedal.

Spørsmål kan rettes til Prismets redaktør eller forlagssjefen.

Forfatterveiledning