Ulike behov, samme fellesskap

Webinarserie: Ulike behov, samme fellesskap

Serie på to webinar, om inkludering og tilrettelegging blant barn og unge i trosopplæringen.

Hva gjør vi når vi møter utfordrende atferd hos barn og ungdommer? Kan det forebygges? Hvordan kan vi forberede oss på det uforutsigbare, og ikke minst hvordan håndterer vi det?  

IKO arrangerer en digital seminarserie på to deler hvor vi snakker om inkludering og tilhørighet, og hvordan vi kan legge til rette for ulike behov hos barn og ungdommer i kirken. Vi snakker blant annet om innagerende og utagerende atferd, mobbing, ADHD og autismespekterforstyrrelser. Kurset har fokus på spesialpedagogikk med et psykososialt perspektiv. 

Vi ser på:   

  • Tilrettelegging: hvordan gjør vi det?    
  • Hvilke utfordringer og diagnoser møter vi ofte på?    
  • Utfordrende atferd: hva er det, og hvordan kan det forebygges?    
  • Kommunikasjon og samtaler   
  • Å høre til  

Når: 30. august 09-12.00 og 6. september 09-12.00 (Digitale samlinger med pauser)

Seminaret er i to deler, med en uke mellomrom. Det er mulig å sende inn spørsmål/tema mellom samlingene. Deltakerne meldes på begge samlingene. Det blir ikke tatt opptak.

Hvem passer seminarene for: Ansatte og frivillige i menigheter og organisasjoner som møter barn og unge i barne- og ungdomsskolealder. 

Innholdet i denne webinarserien har samme innhold som det fysiske kurset vi har arrangert tidligere på IKO, som het "Se den enkelte!". Det er også mulig å bestille dette tema som en fagdag i ditt område. 

Har du spørsmål om webinarserien? Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Annbjørg D. Fevang

Gå tilbake til kursoversikt
  • To webinar, deltakerne meldes på begge.
  • Oppsett: To digitale halvdager live. Tre timer med pauser.
  • Det vil være mulig å sende inn lengre spørsmål/tema mellom samlingene som kan bli tatt opp.
  • 30. august og 6. september 2024
  • Pris: 900,- for begge pakkene.