Ressurser

IKO og IKO-Forlaget har utarbeidet og utgitt bøker og materiell om skole - kirkesamarbeid. Nedenfor finner du også lenker til relevante nettsider.

Det kommer en ny bok fra IKO høsten 2021 som er oppdatert på skole-kirkesamarbeid med nye læreplaner. 

Her finner dere kapittelet Tap, livsmot og håp fra boken Tap, håp, dialog (IKO-Forlaget, 2012) fritt tilgjengelig. Kapittelet er skrevet av Olav Rønneberg og Tore Johan Øvstebø og inneholder et undervisningsopplegg for ungdommer om tap og sorg. 

Øvstebø har skrevet en masteroppgave hvor han evaluerte effekten av denne undervisningen (2008). Den finner dere tilgjengelig her. Har dere spørsmål om undervisningsopplegget i dette kapittelet, ta kontakt med kontaktperson Olav Rønneberg.

Læreplan og retningslinjer for skolene 
- Opplæringsloven. Særlig relevante paragrafer er § 1-1 (formålsparagrafen), § 2-3a (om fritak) og § 2-4 (om KRLE-faget). Høring til ny opplæringslov kan du følge her.
- Overordnet del av læreplanverket
- Fagplanen for KRLE gyldig fra høsten 2020. Tidligere KRLE-læreplan finnes her
- Utdanningsdirektoratets veiledning for skolegudstjenester

Undervisningsopplegg knyttet til barnebøker
Noen av IKOs barnebokutgivelser kan være gode ressurser i undervisning. IKO har utarbeidet opplegg som passer for skole-kirkesamarbeid om symboler (opplegg knyttet til boka Korset og sommerfuglen lastes ned her) og Luther og reformasjonen (opplegg knyttet til boka Martin Luther og oppslaget på kirkedøra lastes ned her). 

Relevant lesning i debatten om skolegudstjenester 
- Preses Helga Haugland Byfuglien oktober 2016: Foredrag om skolegudstjenster for bispemøtet.
- Kommentator Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet  oktober 2016: - Julegudstjenesten er nyttig dannelse
- IKOs direktør desember 2015: "Julegudstjenester i en skole for alle".
- Skolegudstjeneste. Noen vurderinger av Kristin Gunleiksrud Raaum Skolegudstjeneste - Noen vurderinger

Andre aktuelle nettsteder/ressurser
Den norske kirke -  nettsider om skole-kirkesamarbeid
- Kunnskapsdepartementet - Her finner du lover, forskrifter og informasjon om departementets arbeid i barnehage- og utdanningssektoren.
- Utdanningsdirektoratet - en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Her finnes blant annet læreplaner, retningslinjer for skolegudstjenester og øvrige retningslinjer for utdanningsfeltet.
Den kulturelle skolesekken - Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk.
- Utdanningsforbundet - Utdanningsforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen for fagfolk i skole og barnehage. 
UNICEF - Barnas rettighetskort! Hva er egentlig menneskerettigheter? Hva innbærer rettighetene, og hvilken betydning har disse i barnas hverdag? Barnas rettighetskort gir deg som lærer i skole og barnehage innføring i den grunnleggende tenkningen, hvordan snakke med barn om vanskelige tema, og hvordan man kan jobbe konkret med barns rettigheter i barnehagen og i skolen. IKO har bidratt i utviklingen av disse rettighetskortene.

Relevante prismet-artikler