Artikler om samarbeid kirke-skole
I Prismet religionspedagogisk tidsskrift kan du lese artikler om kirke-skolesamarbeid: praksistips, forskning, debatt og refleksjon. Se her for omtale og lenker.  

Bøker om samarbeid kirke - skole
Etter en rekke endringer både i skolens formålsparagraf og religionsfaget (fra kristendomskunnskap via KRL til RLE og KRLE) har det vært behov for å klargjøre hva som er mulig/ikke mulig av samarbeid mellom kirke og skole. For å klargjøre rammer og peke på muligheter, har IKO gitt ut seks bøker om ulike emner som det kan være naturlig for kirke og skole å samarbeide om. Den første boken kom i 2008, og den siste i 2012. De inneholder faglige refleksjoner og prinsipielle drøftinger, samt eksempler på praksisplaner og ideer til metodiske opplegg. Alle titlene er å finne i IKO-forlagets nettbutikk.

En eller flere nyutgivelser vil komme i løpet av 2021.

rammer-og-muligheter Rammer og muligheter (2008)
Kristin Gunleiksrud og Yvonne Andersen

Hvordan kan samarbeidet mellom kirke og skole organiseres i dag? Hvilke rammer må man forholde seg til og hvilke muligheter finnes?
Heftet tar for seg ulike spørsmål rundt samarbeidet, og er det første heftet i en serie med råd og tips til et godt samarbeid
Lenke til nettbutikken


Kirkebesøk, skolegudstjenester, høytidsvandringer (2009)
Kristin Gunleiksrud

Hvordan lager vi skolegudstjeneste og hva kan den inneholde?
Hvordan planlegge og gjennomføre høytidsvandringer?
Hvordan kan elevenes stemmer komme til orde i julevandringen?
Lenke til nettbutikk

kirken-og-den-kulturellle-skolesekken

Kirken og den kulturelle skolesekken (2009)
Kristin Gunleiksrud

Hvordan kan kirken bli en ressurs i Den kulturelle skolesekken? Hvordan kan man skape møteplasser mellom skolen, kunsten og kirken slik at elevene kan få opplevelser og kunnskaper fra denne delen av kulturarven. denne boken tar for seg forholdet mellom skolen, kunstnere og kirken innen rammen av Den kulturelle skolesekken
Lenke til nettbutikk

Når krisen rammer (2009)
Helle Maria Wolstad
Boken tar for seg ulike kriser og gir hjelp til hvordan de kan takles. Den omhandler tema som vanlige reaksjoner på krise, sorgdeling, selvmord og hvilken hjelp kirken kan gi, og inneholder ressurser til bruk ved håndtering av kriser.
Lenke til nettbutikk

tap,-hap,-dialog

Tap Håp Dialog (2012)
Kristin Gunleiksrud

Samarbeidet mellom kirke og skole har endret seg mye gjennom tidene. Fra da Kirkelig trosopplæring nærmest ble drevet i og av skolen, til i dag der kirkens rolle i samarbeidet først og fremst er å være en ressurs for skolens arbeid med ulike tema. Derfor får samarbeidet stadig nye former og nytt inhold.
Gir skolen rom for grunnleggende spørsmål? Hvordan kan religionsdialogen inngå i samarbeidet? Hvordan kan man arbeide med elevers taps- og sorgopplevelser? Hvordan kan elever bidra i internasjonalt solidaritetsarbeid?
Lenke til nettbutikk

 

kultur-og-tradisjon
Kultur og tradisjon (2013)
Kristin Gunleiksrud

Hvorfor bør kultur og tradisjon være sentralt i samarbeidet mellom kirke og skole?
- Fordi elevene skal lære om religioner som kilde tl levende tro og om hvordan kristendommen har formet den vestlige kulturarven
- Fordi kirkene inneholder store mengder kunst: Dette gir alle elevene mulighet til å oppleve kunst i sitt eget nærmiljø
- Men først og fremst fordi IKKE å samarbeide om dette temaet, vil være å frata elevene muligheter til spennende opplevelser og viktig læring
Lenke til nettbutikk
 

Nyttige lenker ved arbeid med ulike etiske tema i skolen:

 

 

 

 

 

 

Stefanusalliansen - en Solidaritetsaksjon der dere kan bli vennskapsbarnehage med en barnehage i Kairo
Som vennskapsbarnehage får dere:
•Vennskapsavtale med bilder fra barnehagene i Kairo
•Pedagogisk opplegg med tips til samlingsstunder og aktiviteter, i tillegg til egen blogg
•Gi tilskudd til driften av barnehagene i Kairo
•Hjelpe til med å etablere nye barnehager
•Være med å gi barna en bedre fremtid
•Gi norske barn et innblikk i hverdagen for barna i «søppelbyen» og forståelse av hvordan man kan hjelpe andre – og også være venner med barn i andre land selv om mye er ulikt.

UNICEF - Barnas rettighetskort
Hva er egentlig menneskerettigheter? Hva innbærer rettighetene, og hvilken betydning har disse i barnas hverdag? Barnas rettighetskort gir deg som lærer i skole og barnehage innføring i den grunnleggende tenkningen, hvordan snakke med barn om vanskelige tema, og hvordan man kan jobbe konkret med barns rettigheter i barnehagen og i skolen. IKO har bidratt i utviklingen av disse rettighetskortene.

FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling
Barneaksjon
Skoleløp