For å støtte hjemmet i trosopplæringen, ønsker mange menigheter å gi en gave til hele årskull eller grupper av barn - for eksempel søndagsskole, barnekor, speider eller babysang. 
 
De beste bøkene til lav pris
Gjennom KirkeTrapp tilbyr IKO-Forlaget blant annet bøker med bibelfortellinger, hverdagsfortellinger, kveldsbønner og stoff om høytidene. Det tilbys også aktuelle gaver til utdeling før jul og påske. I KirkeTrapp selges flere av de mest etterspurte bøkene med opp til 60 % rabatt. I tillegg vil dere også finne et utvalg ordinært dåpsmateriell og kirkebøker i denne brosjyren.
 
 
 
 
 

KirkeTrapp-pris
Bøker og CD-er merket med KirkeTrapp ved prisen, har en fast lav pris uten ytterligere volumrabatt. Minstebestilling av en tittel er 10 eks. og disse produktene må bestilles direkte fra IKO-Forlaget.
 
Lavpris med volumrabatt
Dåpsbrosjyrer, kirkebøker o.l. som er laget og priset for utdeling, er merket med en grønn stjerne med teksten ”Lavpris med volumrabatt”. Her gis det rabatt i forhold til antallet som bestilles. (Rabattskala: 25 eks.: 5 %, 50 eks.: 10 %, 100 eks..: 15 %, 250 eks.: 20 %

For å bestille bøker til KirkeTrapp-priser må du være registert og pålogget som menighetskunde.
 
Gave til menighet og hjem
Gjennom KirkeTrapp kan menigheten gi en gave som hjelper familiene med å formidle troen til barna. Plan for trosopplæring Gud gir – vi deler legger stor vekt på at foreldrene er de nærmeste til å innarbeide gode vaner for barnas trosliv. Målet med KirkeTrapp er at flest mulig foreldre får støtte og frimodighet til å snakke om kristen tro med barna sine
 
KirkeTrapp er ikke en bokklubb. Dette er kun et tilrettelagt tilbud om kjøp av trosopplæringsmateriell til utdeling. 
 
Dåpsklubben Tripp Trapp
KirkeTrapp gir også menighetene en god mulighet til å presentere Dåpsklubben Tripp Trapp. Mange ønsker å dele ut en informasjonsbrosjyre for Dåpsklubben sammen med bøkene.