Prismet nr 01-08

Gudstjeneste og trosopplæring

Dette heftet inneholder følgende artikler:

 • En barnerevolusjon i Den norske kirke (Leder)
 • Thor Strandenæs: Barn og gudstjeneste. Gudstjenesten som sted for trosutfoldelse eller trosopplæring?  
 • Vidar L. Haanes: Gudstjenestereform og trosopplæring i en luthersk kirke
 •  
 • Sindre Eide: Gudstjeneste som menighetens felles handling
 • Sindre Eide: Gudstjeneste med trosopplæring i fokus. Håndbøker, materiell og viktige internettsider
 • Kristin Solli Schøien i samtale med Therese Kråvik Schøien:  Liturgisk verksted med barn
 • Elisabeth Almatz Eriksen og Inger Marie Lindboe: Barns rett til medvirkning i kirken
 
Praksisartikler: Gudstjeneste og trosopplæring                                                           
 • Da barna kuppet gudstjenesten/Lommedalen
 • En utvidet og fornyet dåpsliturgi/Tingvoll
 • Stasjoner for alle sanser/Rønvik
 • Tilrettelagt gudstjeneste med spontan glede/Asak
 • Gudstjeneste med og for ungdom/ Molde
 • Vil involvere alle i gjennomføring av gudstjenesten/ Skøyen
 
Ikke på lager
Målform: Bokmål
Antall sider: 72
Utgivelsesår: 2008