Prismet nr. 03-15

Tema: Inn i sin tid

 

Artikler i dette heftet:

Inn i sin tid [leder]

I skjæringspunktet mellom kirke og samfunn. Av Finn Wagle [Aktuelt]

Teologi som ulike biter og deler. Ti år med trosopplæring i Den norske kirke. Av Elisabeth Tveito Johnsen [Forskning]

Barna og det gudstjenestefeirende fellesskapet. Av Ole Vinther [Refleksjon] 

Er det mange måter å være norsk på? – En empirisk studie av arbeid med minioritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Av Kari-Mette Walmann Hidle og Kari Krogstad [Forskning]

Trenger vi flere lærebøker i religionsdidaktikk? Av Marie von der Lippe [Bokmelding]

Dagens kroppsidelaisering og kristen kropssrealisme. Av Ove Olsen Sæle [Forskning]

 
 
Lagerbeholdning 10
Målform Bokmål
Antall sider 72
Utgivelsesår 2015
ISBN 00328847


Prismet nr. 01-15

Religion - utfordring og mulighet

212,50

Prismet nr. 02-15

Religion og etikk i videregående skole

212,50