Bibelfortellinger Metode og formidling

Bakgrunnsstoff og praktiske tilnærminger til formidling av Bibelens fortellinger

Bibelen er en gullgruve av fortellinger, den er rik, mangfoldig og kompleks. Bibelens fortellinger stiller også fortelleren overfor en rekke utfordringer. Hvordan formidle bibelfortellinger? Hvilket ansvar har vi som bibelfortellere når det vi formidler bryter med våre egne verdier og grunnsyn? Hvordan forvalter vi "gullgruven" til neste generasjon?
Her er både nødvendig bakgrunnsstoff og praktiske tilnærminger, ment for bruk på alle arenaer der bibelfortellingene formidles. Blant bidragsyterne er Kristin Moen Saxegaard, Terje Nordby, Gudmund Hernes.
60
Forfatter: Kristin Gunleiksrud (red.)
Målform: Bokmål
Antall sider: 164
Utgivelsesår: 2011
ISBN: 9788282490214
299,-
Bibelfortellinger
399,-


Forkynnelse for barn og voksne. Prismetbok
399,-
Nyhet
Det usynlige gullet
249,-