Konfirmantleirboka

Hvorfor arrangere konfirmantleir, og hvordan?

Konfirmasjonsundervisningen er kirkens største og mest omfattende trosopplæringstiltak.
Men hvordan nå enda flere? Og hvordan beholde ungdommene etter at de er konfirmert?
Kan tilbud om konfirmantleir være med å styrke konfirmasjonsundervisningen?
 
I 2007 og 2008 ble det gjennomført en omfattende europeisk konfirmantundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen er tydelige: Å legge inn leir som en del av konfirmantåret påvirker både oppslutningen om konfirmasjonen, opplevelsen av konfirmantåret og også holdninger til troen og kirken i etterkant av konfirmasjonen. I undersøkelsen ville forskerne blant annet se på hvilken betydning konfirmanttiden hadde for konfirmantene. Hva er det med leirkonseptet som gjør at det fungerer? Denne boken gir noen av svarene.
 
Det å arrangere leir gir mange muligheter og utfordringer. I denne boken får du oppskrifter på hva en menighet bør gjøre før, under og etter en leir og du får artikler som drøfter ulike sider ved det å bruke leir som virkemiddel i konfirmasjonsarbeidet. Boken inneholder både refleksjonsartikler med viktige innspill og betraktninger rundt leirarbeid, og praktiske metodekapittel med nyttige tips og konkrete ressurser. Bakerst i boken finnes konkrete ressurser som kan brukes inn mot leir- og lederarbeid for konfirmanter.
 
Boka er resultat av et teamarbeid med mennesker som har lang erfaring med og stort engasjement for konfirmantleirarbeid. Teamet har bestått av rådgiver på IKO, Magnhild Søsveen Eriksen, leder, Constanze Lindner, Frode Eikrem, Karsten Degnes, Ludvig Aasen og Åse Mari Kessel.
Flere enn 100
Forfatter: Magnhild Søsveen Eriksen (red.)
Målform: Bokmål
Antall sider: 160
Utgivelsesår: 2012
ISBN: 9788282490726
299,-
KirkeTrapp
Påskefortellingen
199,-
KirkeTrapp
Dånki feirer jul
149,-
KirkeTrapp
Fortell meg om påsken
149,-
KirkeTrapp
Jul Aktivitetsboka
169,-