Prismet nr. 02-03-18

Religionskritikk

 

Dette heftet inneholder følgende artikler:

 • Religionskritikk  av  Aina Hammer, Åge Schanke, Gunnfrid Ljones Øierud [Leder]
 • Religionskritikk i klasserommet. Fag, kritikk og ontologi i norsk skule av Øystein Brekke [Forskning]
 • Pugge kritisk tenkning? Om religionskritikk i lærebøker for KRLE av Kristin Hatlebrekke [Forskning] 
 • Kritisk og upartisk? Utilsiktet religionskritikk i lærebøker for KRLE av Geir Winje [Forskning]
 • Kritisere for å forstå? Om hermeneutikk og negativ læring i religionsundervisning av Kåre Fuglseth [Forskning]
 • Kritisk undervisning i KRLE av Åge J. Schanke og Aina Hammer [Forskning]
 • Rock og religionskritikk. Bruk av religionskritiske rockelåter ved hjelp av en erfaringsbasert tilnærming til religionsundervisning av Robert W. Kvalvaag [Forskning]
 • Men er det sant? Et bredt forsvar for at man kan og bør diskutere sannhetsinnholdet i religioner og livssyn av Atle Ottesen Søvik [Forskning]
 • Maktkritikk som ressurs i Den norske Kirkes konfirmasjonsundervisning av Annette Dreyer [Praksis]
 • Vår problematiske arv. En refleksjon over kirkens forhold til «de andre» av  Iselin Jørgensen og Hanna Barth Hake [Refleksjon]
 • Motnarrativ i holocaustundervisningen av Natalie Preminger og Yuval Regev [Praksis]
 • Bokmelding: Smarte Samtaler: KRLEpodden v/Knut Aukland av Andrew Thomas

Heftet er lagt ut på www.journals.uio.no

 
 
Lagerbeholdning 11
Målform Bokmål
Antall sider 156
Utgivelsesår 2018
ISBN 00328847


Prismet nr. 01-02.17

Religion og ungdomskultur

220,-

Prismet nr. 03-17

Trosopplæring og utvikling

140,-

Prismet nr. 04-17

Plan og praksis - barnehage og skole

140,-

Prismet nr. 01-18

Flerstemmig og livsnært

140,-