Kirkerottene

Kirkerottene

Hvem er Kirkerottene?

Kirkerottene Vesle og Fredo målbærer barnas undring i møte med kirkerommet som et sted for tro og kristen tradisjon. Barna kan bli kjent med dem gjennom teaterforestillinger, bøker, filmer eller musikk. Gjennom historiene inviteres barna til å undre seg over kirkerommet sammen med kirkerottene og til å la seg fascinere av Jesusfortellingene som alltid har en sentral plass.

Kirkerottene er et ektefødt barn av trosopplæringsreformen. Det betyr at Kirkerottene kan være en hovedsatsning i det lokale trosopplæringsarbeidet for aldersgruppen 3-6 år.

Kirkerottene

  • Kirkerottene kan være en del av trosopplæringsarbeidet for 3-6 åringer
  • Bøker, filmer og lydbøker finnes i nettbutikken
  • Kirkerottene besøker kirker med teaterforestillinger