Religiøsitet fra barndom til voksen

Tretten livshistorier om tro og livstolkning

Boka inneholder 13 livshistorier fra unge voksne, med vekt på religiøsitet og livssyn. Historiene er basert på flere intervju med de samme personer over en periode på over 22 år, fra tidlig i tenårene til midt i trettiårene. Det er en unik langtidsstudie i norsk sammenheng.

Livshistoriene analyseres i et religionspsykologisk perspektiv med respekt for den enkeltes unike historie. Drøftingen forsøker å svare på spørsmålet: Hvordan kan vi forstå utvikling av religiøs tro fra barndom til voksen alder i lys av individets livshistorie og kulturell kontekst?

Personene representerer ulike religiøse erfaringer og holdninger, og vil slik gi mulighet for dypere innsikt og forståelse av egen og andres livshistorie.

Flere enn 100
Forfatter: Erling Birkedal
Målform: Bokmål
Antall sider: 232
Utgivelsesår: 2020
ISBN: 9788282494205
399,-
Arbegolli (Nordsamisk)
99,-
Delta Konflogg (bm)
69,-
Bønner ved konfirmantgudstjenesten (bm)
125,-