DELTA

DELTA Digitale konfirmantsamlinger

Videoer som hører til alle samlingene i konfirmantopplegget Delta.

Konfirmantressursen Delta er delt opp i ulike samlinger. Nå legger vi dem ut digitalt, som en ressurs til menigheter som har konfirmantundervisning over nett. Send denne siden videre til konfirmantene, så tar videoene dem gjennom hver samling. 

Samlingene ledes av menighetspedagog og forfatter Brage Molteberg Midtsund. Rådgiver på prosjektet er Marianne Gullhaugen (IKO). Alle filmene er produsert av Kristian Sandmark (IKO). 

Ressurser som også hører til Delta-opplegget: