Menighetsutvikling i folkekirken

Erfaringer og muligheter

 
Boka er et resultat av prosjektet Menighetsutvikling i folkekirken i perioden 2008--2011. Prosjektnavnet rommer i seg selv et program. Begrepet «menighetsutvikling» peker i retning av en styrt og villet utviklingsprosess. Begrepet «folkekirke» sier noe om konteksten, at det dreier seg om utviklingsarbeid i vanlige menigheter i Den norske kirke.
I de tre første artiklene i boka presenteres erfaringer med utviklingsarbeidet i prosjektet. I de andre artiklene presenteres ulike perspektiver på fagfeltet, som for eksempel: trosopplæring som drivhjul i menighetsutvikling, ungdoms kontaktflate med kirken, menighetsutvikling i det flerkulturelle samfunn, menigheten som organisasjon og endringsledelse.
Boka henvender seg til alle som er interessert i menighetsutvikling som praktisk-teologisk fagfelt.

Boka inneholder følgende artikler:

 
Harald Hegstad: Menighetsutvikling i folkekirken
Erling Birkedal: Aktører-- Prosess -- Erfaring. Systematisk utviklingsarbeid i et utvalg folkekirkemenigheter
Erling Birkedal: Verktøy for menighetsanalyse
Heid Leganger-Krogstad: Trosopplæring som drivhjul i menighetsutvikling? Fellesskapslæring i kirken
Birgitte Lerheim: Ungdom, tradisjonar og relasjonar. Ei drøfting av interaksjonsflater mellom unge menneske og Den norske kyrkja
Turid Skorpe Lannem: Like bar leikar best eller gir mangfald mest? Om kyrkjelydsutvikling i eit kulturelt perspektiv
Harald Askeland: Menigheten som organisasjon og trossamfunn. Organisasjonsteoretiske grunnperspektiver og forståelsen av menighet i endring
Harald Askeland: Endringsledelse - muligheter og utfordringer for en kirke i endring. Lederroller, ledelse og kompetansebehov
Eigil Morvik og Ida Marie Høeg: Ungdom og aktiv? Ungdom 15-18 år i Den norske kyrkje
Lars Råmunddal: Er menighetsutvikling "naturlig"? En kritisk drøfting av Christian A. Schwarz' biotiske kirkevekstparadigme

 
Ikke nok på lager
 
 

358,-

Lagerbeholdning Ikke på lager
Forfatter Erling Birkedal, Harald Hegstad, Turid Skorpe Lannem
Målform Bokmål/nynorsk
Antall sider 186
Utgivelsesår 2012
ISBN 978-82-8249-071-9


Sammen i forandring

Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken

298,-